ŞVABI DE SEAMÃ AI BANATULUI©
-studii genealogice-
english  |  deutsch

Sub auspiciile Forumului Democratic German, filiala Timişoara,
urmeazã sã fie publicatã bilingv [românã / germanã] aceastã carte care va conţine
studii despre viaţa, realizãrile şi istoria familiei unora dintre cei mai reprezentativi şvabi din Banat:

- Stephan Bohn [1833-1903] -- Regele cãrãmizii din Banat şi descendenţii sãi,
industriaşii Michael Bohn Sr. [1862-?], Michael Bohn Jr. [1893-1925] & Jacob Muschong [1868-1923]
- Stefan Jäger [1877-1962] -- Pictorul şvabilor dunãreni
- Peter Jung [1887-1966] -- Poetul pustei bãnãţene
- Joseph Kleitsch [1882-1931] -- Maestrul splendidelor culori
- Johnny Weissmüller [1904-1984] -- Adevãrata poveste a lui Tarzan
- Josef Zauner [1895-1959] -- Un vizionar europen

Crochiuri genealogice:
- Dr. Karl August Diel [1855-1930] -- Cel mai mare doctor al Banatului
- Nikolaus Lenau [1802-1850] -- Poetul
- Lorenz von Schlauch [1824-1902] -- Episcopul Romano-Catolic

Fiecare studiu va conţine de asemenea şi arborele genealogic complet al familiei,
pânã la primul colonist care a venit în Banat în fiecare linie,
cu specificarea locului de origine din vestul Europei când acesta este cunoscut.
Descendenţii precum şi alte persoane care deţin informaţii interesante sunt încurajaţi sã

contacteze autorul pentru clarificãri şi contribuţii.