DENUMIRILE BANATULUI ÎN SECOLELE XVIII - XIX ©
                                                                                                                  de Sorin FORŢIU

    •  Denumirea Banatului la cumpãna secolelor XVII-XVIII [ca un document PDF de 4 MB]

    •  Denumirea Banatului - percepţia otomanã oglinditã într-un document inedit din 1700 [în lucru]

    •  Banatus Timisvariensis vel Banatus Temesiensis ? [ca un document PDF de 6,5 MB]

    •  Denumirile Banatului în secolul XIX [ca un document PDF de 3,6 MB]

      Aceste studii fac parte dintr-o carte aflatã încã în lucru sub titlul provizoriu Ban(i) & Banat. Istorie şi Etimologie. Ele au fost prezentate public, în premierã, la data de 27.11.2007, în cadrul ediţiei a XVII-a a "Sesiunii Ştiinţifice Anuale de Istorie" (secţiunea Istorie Modernã; organizator Muzeul Banatului din Timişoara sub egida Consiliului Judeţean Timiş şi în colaborare cu Academia Românã, Direcţia Judeţeanã Timiş a Arhivelor Naţionale, Inspectoratul Şcolar Timiş, Biblioteca Judeţeanã Timiş şi Universitatea de Vest din Timişoara).
     Cu aceastã ocazie, studiile au fost şi publicate în totalitate pe Internet în Adobe Portable Document Format (PDF).

     Din aceeaşi carte face parte şi studiul
Despre prima atestare a denumirii Banatvus Timisvariensis (1685) publicat în revista "Analele Banatului" (Arheologie-Istorie, nr. XIV / 2006, volumul II, paginile 67-113).

     Toate aceste studii au stat la baza conferinţei publice:

    •  Denumirea Banatului în epoca modernã (sec. XVIII-XX): Banatus Timisvariensis vel Banatus Temesiensis ?
[ca un document PDF]

susţinutã ca invitat al Universitãţii Populare a Forumului Democrat al Germanilor din Timişoara pe 29.10.2008
     O variantã prescurtatã a acestei conferinţe a fost susţinutã drept comunicare în cadrul celei de-a II-a Sesiuni Internaţionale de Comunicãri "Banaterra" organizatã de Asociaţia "Proiectul Rastko - România" din Timişoara (14.11.2008).
     Studiul ştiinţific care a stat la baza acestei conferinţe este disponibil aici [ca un document PDF de 400 KB] şi a fost publicat în cartea Descoperiţi Banatul - Timişoara, Biblioteca Banaterra - Cartea 1, Editura Waldpress, Timişoara, 2009, 192 pg., ISBN 978-973-7878-44-1; pp. 104-144.


     At the end of each study exists a short résumé in English language.

     Timişoara
     27.11.2007
(actualizat 3.09.2009)

     P.S. Pentru amãnunte despre autor - i.e. Sorin FORŢIU - consultaţi "Who's who în România", ediţie princeps, Editura Pegasus Press, Bucureşti, 2002, 736 pagini, ISBN 973-85848-0-9; pagina 237 (aici e textul actualizat într-un document PDF de 575 KB).

     CONTACT E-MAIL   |   ALTE COMENTARII