Scrisoarea1 lui Victor BABEŞ2 cãtre Sever BOCU3


       Stimate Domnule Bocu !

   La invitaţiunea D-tale, ca sã iau parte la întemeierea Clubului Bãnãţenilor, rãspund cu atât mai bucuros, cu cât coincide cu dorinţa mea de a-mi devota tot timpul, pe care mi-l lasã ocupaţiunile mele, cauzei Banatului. Îmi fac o sfântã datorie de a contribui la continuarea operei unei generaţiuni de bãrbaţi, la care a aparţinut tatãl meu [Vicenţiu BABEŞ4 -n.m.], şi cari, în timpurile cele mai grele pentru românii din Ungaria, au luptat fãrã preget pentru drepturile românilor. Graţie acestor bãrbaţi bãnãţeni, aparţin celor mai patrioţi, celor mai culţi, celor mai religioşi, celor mai morali, celor mai bine situaţi, printre locuitorii României Mari.
   Cred cã mai cu seamã în momentele de faţã [în 1921 -n.m.], unde observãm invaziunea unor elemente interesante, unor politicieni nepoftiţi, care cautã sã punã mâna pe bogãţiile şi pe situaţiile politice şi sociale ale Banatului [s.m.], este nevoie de strângerea rândurilor tuturor bãnãţenilor adevãraţi, cu dragoste de pãmântul sfinţit prin truda înaintaşilor lor. Doresc din tot sufletul Unirea tuturor românilor şi dezaprob orice tendinţã separatistã, dar nu pricep aceastã Unire ca sã fim excluşi din drepturile şi de la folosinţa bogãţiilor noastre, invadaţi şi reduşi la rolul unei colonii cucerite de cãtre politicienii egoişti din toate partidele ale Vechiului Regat şi ale Ardealului [s.m.].


Note:
1. Scrisoarea a fost publicatã în ziarul Ţara, anul II / 1921, nr. 32, din 20 februarie, pagina 1. Ea a fost republicatã de Ioan MUNTEANU în cartea sa "Sever Bocu. 1874-1951", Seria Mvsevm Banaticum Temesiense. Biblioteca Historica et Arhaeologica Banatica, XX, Editura Mirton, Timişoara, 252 pagini, 1999, ISBN 973-578-760-1; p. 149.
2. Victor BABEŞ [* 28.07.1854, Wien; † 19.10.1926, Bucureşti]; cea mai de seamã personalitate a medicinei româneşti. A pus bazele inframicrobiologiei, histologiei şi epidemiologiei româneşti, bacteriologiei ca ştiinţã medicalã [alãturi de Victor André CORNIL cu care publicã primul tratat de bacteriologiei din lume: "Les Bactéries et leur rôle dans l'antomie et l'histologie pathologiques des maladies infectieuses", F. Alcan, Paris, 839 pagini, 1885] şi a înfiinţat seroterapia modernã. Studiile sale au cuprins domeniul fiziomorfopatologiei aplicate şi al maladiilor infecţioase. A descoperit grupul de maladii care-i poartã numele: babesioze.
3. Sever BOCU [* 19.11.1874, Şiştarovãţ, Banat; † 21.01.1951, Sighetu Marmaţiei]; politician român (deputat în 1921 şi 1946, ministru al Banatului în guvernul Iuliu Maniu (1928), guvernator al ţinutului Timiş între 1938-'40), contabil, ziarist, deţinut politic (din mai 1950).
4. Vicenţiu / Vichente BABEŞ [* 21.01.1821, Hodoni, jud. Timiş; † 22.01(3.02.).1907, Budapesta (în 1936 reânhumat la Hodoni)]; avocat, profesor, publicist ("Albina", Wien), om politic (între 1860-'90 deputat în Dieta Ungariei) şi membru fondator al Academiei Române.     CONTACT E-MAIL   |   ALTE COMENTARII